Iasis

Το IASIS δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης. Ο οργανισμός είναι συνδεδεμένος με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Εθνικό Μητρώο Μη Κερδοσκοπικού Ιδιωτικού Τομέα και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας [09110AEN21094O32N-0798 καθώς και 09110AEN21021N3210N].

Το IASIS διαθέτει σύστημα διαχείρισης ικανοτήτων πιστοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσία / Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [1483 / 18-06-13], και είναι επίσης πιστοποιημένο ως Κέντρο ΕΕΚ (KEDIVIM1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικών Καθοδήγηση (EOPPEP) (Κωδικός άδειας 2100625) και είναι επίσης εκτελεστικό όργανο για τη μέτρηση της κοινοτικής υπηρεσίας (ΦΕΚ αριθ. ‘3647 / 2017). Επιπλέον, το IASIS έχει πιστοποιηθεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (INEDIVIM) για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS – Κωδικός Πιστοποίησης 2016-1-EL02-KA110-002886).

Τέλος, το IASIS βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δημοσιεύονται στην πρωτοβουλία του Ελληνικού Προγράμματος Διαφάνειας.

Το IASIS ιδρύθηκε το 2005. Στα 15 χρόνια εμπειρίας και συμβολής του, οι άνθρωποι ήταν πάντα στο κέντρο των σχεδίων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, με τους κύριους στόχους της παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων, την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικές υπηρεσίες, δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων του οργανισμού εκτιμάται σε περισσότερα από 380.000 άτομα από το 2006. Η ΜΚΟ του IASIS παρέχει υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη εδώ και 15 χρόνια:

➢ Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, μέσω της λειτουργίας δύο (2) οικοτροφείων, δύο (2) προστατευμένων διαμερισμάτων και ενός (1) κέντρου ημέρας, (1) Ολοκληρωμένης υπηρεσίας κοινοτικής θεραπείας Action Δράση για την έλλειψη στέγης και τη φτώχεια με τη λειτουργία ενός (1) κέντρου ημέρας για τους άστεγους με συνολική ετήσια χωρητικότητα 1.000 ατόμων, και 72 προστατευμένα διαμερίσματα για άστεγους στην περιοχή της Χαλκίδας και της Αττικής. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Fabric Republic, παρέχουμε πάνω από 20 τόνους ρούχων σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

➢ Γυναίκες-θύματα βίας, δημιουργώντας μια υπηρεσία υποστήριξης για 200 γυναίκες Se Αιτούντες άσυλο με την Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία στο Σχιστό Στρατό με έμφαση στις γυναίκες, τη λειτουργία του στρατοπέδου Ελαιώνα στην περιοχή της Αττικής, δύο Καταφύγια χωρητικότητας 70 ατόμων και 350 ατόμων αντίστοιχα υπό την επίβλεψη και χρηματοδότηση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες , ένα καταφύγιο για ασυνόδευτους ανηλίκους, χωρητικότητας 100 παιδιών – θυμάτων πολέμου και μονογονεϊκών οικογενειών

➢ Επαγγελματίες στον ανθρωπιστικό και εκπαιδευτικό τομέα. Εκπαίδευση περισσότερων από 7.500 επαγγελματιών και φοιτητών σε πάνω από 90 διαφορετικά εκπαιδευτικά πακέτα που δημιουργήθηκαν από την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης

➢ Παιδιά και νέοι, μέσω της υπηρεσίας Epikentro, και έξι (6) ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ Κέντρα Νεότητας της Πόλης σας, (1) εγκατάσταση διαμονής για Ευρωπαίους Εθελοντές (ΕΕΥ) που φιλοξενούνται και συμμετέχουν στα προγράμματα των ΜΚΟ για έξι μήνες Ο οργανισμός έχει επίσης αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη την Ευρώπη, μέσω του οποίου έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί δεκάδες ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων (Erasmus +, Δια βίου μάθηση, επιχορηγήσεις EAA, EFM κ.λπ.) Το τελευταίο βήμα για την ίδρυση της ΜΚΟ του IASIS ως ολοκληρωμένου Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης είναι η πιστοποίησή της ως Κέντρου ΕΕΚ από τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης, μια διαδικασία που εγγυάται την οργάνωση ως ίδρυμα επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο των δικαιούχων όσο και των επαγγελματιών.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη ΜΚΟ του IASIS και τις ενέργειές της μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας www.iasismed.eu

εταίροι του έργου