ΠΛΑΤΦΡΟΜΑ

To έργο YOU_WEEN! θα δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Εικονικό Διαδραστικό Δίκτυο και μια Πλατφόρμα που θα είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.
Χάρη στην πλατφόρμα και τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου, οι νέοι εργαζόμενοι μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητες των Η/Υ.

Η χρήση της πλατφόρμας για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μέσω μικτής μάθησης.
Στο τέλος του έργου θα έχουν:

  • Βελτιωμένες ικανότητες σε μη τυπικές μεθοδολογίες εκπαίδευσης.
  • Βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικής και ξένης γλώσσας.
  • Βελτιωμένες ικανότητες Η/Υ ·
  • Εμπειρία στην καθοδήγη ομάδα νέων σε βιώσιμα προγράμματα θεμελιώδης βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έργου, θα υπάρξει μια σειρά καινοτόμων «πράσινων προκλήσεων» για τις κοινότητες που εκπροσωπούνται από τις νεαρές γυναίκες, που προωθούνται μέσω της πλατφόρμας και συνδέονται με τις θεματικές μέρες της βιωσιμότητας όπως η Ημέρα της Γης, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Επιτροπής. Οι προκλήσεις έχουν σχεδιαστεί για να τα καταφέρουν οι συμμετέχοντες και οι τοπικές κοινότητες που συμμετέχουν στο έργο.

Στο τέλος του έργου, ως απτά αποτελέσματα, YOU_WEEN! θα έχει παραγάγει:

  • 14 βίντεο εκπαιδευτικής κατάρτισης (μεταφρασμένα σε αγγλικά και στις συνεργαζόμενες γλώσσες)
  • 1 εικονικό διαδραστικό δίκτυο και πλατφόρμα (στα αγγλικά)