БИЛТЕН 2

Новости:

  • 4-дневна обука во Полска
  • Тренерски кругови со млади жени
  • Едукативни видеа
  • Најнови вести од секторот: COP26