ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

I – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 1. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τον ιστότοπο youween.eu και την επεξεργασία δεδομένων του χρήστη youween.eu.
 2. Η παρούσα πολιτική ισχύει επίσης για τους σκοπούς της τέχνης. 13 του νομοθετικού διατάγματος αρ. 196/2003, Κώδικας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τους σκοπούς του άρθρου 13 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 2016/679, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας τέτοιων δεδομένων, για άτομα που αλληλεπιδρούν με με το youween.eu και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση που αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα: https: // youween.eu
 3. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για το youween.eu και όχι για άλλους ιστότοπους που μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του χρήστη μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε αυτό.
 4. Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις μεθόδους, το χρονοδιάγραμμα και τη φύση των πληροφοριών που οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να παρέχουν στους χρήστες όταν συνδέονται με τις ιστοσελίδες του youween.eu, ανεξάρτητα από τους σκοπούς της ίδιας της σύνδεσης, σύμφωνα με την Ιταλική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 5. Η πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί λόγω της εισαγωγής νέων κανόνων σε αυτό το πλαίσιο, επομένως σας προσκαλούμε να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα περιοδικά.
 6. Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8, γ.1 Κανονισμός ΕΕ 2016/679, πρέπει να νομιμοποιήσει τη συγκατάθεσή του με την άδεια των γονέων ή κηδεμόνων του.

II – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 – Ελεγκτής δεδομένων

 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλοι φορείς που, μεμονωμένα ή μαζί με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Ασχολείται επίσης με προφίλ ασφαλείας.
 2. Όσον αφορά αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι: Altheo Valentini. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη στην ακόλουθη διεύθυνση email: youween.eu@gmail.com.

2 – Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

 1. Ο επεξεργαστής δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλοι φορείς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 2016/679, με το διορισμό του κατόχου των δεδομένων, ο υπεύθυνος για την επεξεργασία του ιστότοπου youween.eu είναι: Altheo Valentini.

3 – Θέση επεξεργασίας δεδομένων

 1. Η επεξεργασία δεδομένων που δημιουργείται από τη χρήση του youween.eu πραγματοποιείται στη Via delle Industrie, 9 – 06034 Foligno (PG) – Ιταλία.
 2. Εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα που συνδέονται με την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων ή θέματα που ορίζονται από τον υπεύθυνο για το σκοπό αυτό στο δικό τους γραφείο.

III – COOKIES

1 – Τύπος Cookies

 1. youween.eu χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη ευκολότερη και πιο διαισθητική: τα cookies είναι μικρές σειρές κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να αφορούν τον χρήστη, τις προτιμήσεις του ή τη συσκευή τους για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο) και χρησιμοποιούνται κυρίως για την προσαρμογή της λειτουργίας της ιστοσελίδας στις προσδοκίες του χρήστη, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης και απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν προηγουμένως.
 2. Ένα cookie αποτελείται από μια μικρή ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από έναν διακομιστή ιστού και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον διακομιστή που μετέφερε τα δεδομένα. Αυτός δεν είναι ένας εκτελέσιμος κώδικας και δεν μεταδίδει ιούς.
 3. Τα cookie δεν καταγράφουν προσωπικά στοιχεία και καμία αναγνωρίσιμη πληροφορία δεν θα αποθηκεύεται. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση η χρήση του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Για να προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις επιλογές που σχετίζονται με τα cookies, απλώς συνεχίστε την περιήγηση.

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος είναι οι εξής:

2 – Τεχνικά cookie

 1. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή του χρήστη, οι οποίες στη συνέχεια συλλέγονται από τους ιστότοπους. Μεταξύ αυτών, το πιο γνωστό και χρησιμοποιείται είναι τα cookie HTML. Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου από τον χρήστη. Είναι απαραίτητα για τη μετάδοση επικοινωνιών σε ηλεκτρονικό δίκτυο, δηλαδή στον προμηθευτή για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο πελάτης.
 2. Οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί ή να ζητήσει τη γενική απενεργοποίηση ή ακύρωση των cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του στο Διαδίκτυο. Αυτή η απενεργοποίηση μπορεί να επιβραδύνει ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου.
 3. Η χρήση τεχνικών cookie επιτρέπει την ασφαλή και αποδοτική χρήση του ιστότοπου.
 4. Τα cookie που εισάγονται στο πρόγραμμα περιήγησης και μεταδίδονται μέσω του Google Analytics ή μέσω της υπηρεσίας στατιστικών στοιχείων bloggers ή παρόμοιων είναι τεχνικά μόνο εάν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον κάτοχο του ιστότοπου με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ίδιου του ιστότοπου. Ο κάτοχος μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σε συνολική μορφή σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά τις πληροφορίες και τη συναίνεση, για τα cookie ανάλυσης.
 5. Όσον αφορά τη διάρκεια,μπορούμε να διακρίνουμε προσωρινά cookie περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου περιήγησης και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη και, συνεπώς, αποφεύγουμε την είσοδο σε κάθε σελίδα που επισκέπτεστε από τις μόνιμες που παραμένουν ενεργές στον υπολογιστή μέχρι τη λήξη ή την ακύρωση από τον χρήστη .
 6. Μπορούν να εγκατασταθούν cookie περιόδου σύνδεσης για να επιτρέπεται η πρόσβαση στην αποκλειστική περιοχή της πύλης ως πιστοποιημένος χρήστης.
 7. Δεν αποθηκεύονται μόνιμα αλλά μόνο για τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας και εξαφανίζονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών συνεδρίας που αποτελείται από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τον διακομιστή, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου.

3 – Cookies τρίτων

 1. Όσον αφορά την προέλευση, διακρίνουμε τα cookie που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε από αυτά τρίτων που αποστέλλονται στον υπολογιστή από άλλους ιστότοπους και όχι από αυτόν που επισκέπτεστε.
 2. Τα μόνιμα cookie είναι συχνά cookie τρίτων.
 3. Η πλειονότητα των cookie τρίτων αποτελείται από cookie παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό διαδικτυακής συμπεριφοράς, την κατανόηση των ενδιαφερόντων και, στη συνέχεια, την προσαρμογή των διαφημιστικών προτάσεων για τους χρήστες.
 4. Ενδέχεται να εγκατασταθούν αναλυτικά cookie τρίτων. Αποστέλλονται από τους τομείς των προαναφερθέντων τρίτων μερών εκτός του ιστότοπου.
 5. Τα αναλυτικά cookie τρίτων χρησιμοποιούνται για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στο youween.eu. Η έρευνα διεξάγεται ανώνυμα, προκειμένου να παρακολουθεί την απόδοση και να βελτιώνει τη χρηστικότητα του ιστότοπου. Τα cookie προφίλ τρίτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ που σχετίζονται με τους χρήστες, προκειμένου να προτείνουν διαφημιστικά μηνύματα σύμφωνα με τις επιλογές που εκφράζουν οι ίδιοι οι χρήστες.
 6. Η χρήση αυτών των cookie διέπεται από τους κανόνες που θέτουν οι ίδιοι τα τρίτα μέρη, επομένως, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου και τις ενδείξεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τους.

IV – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 – Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων

 1. Όπως και άλλοι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής στα οποία διατηρούνται οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες συλλέγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των χρηστών και θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
  • διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) ·
  • τύπος προγράμματος περιήγησης και παραμέτρων συσκευής που χρησιμοποιούνται για σύνδεση στον ιστότοπο ·
  • όνομα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ·
  • ημερομηνία και ώρα επίσκεψης ·
  • ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και έξοδος·
  • πιθανώς τον αριθμό των κλικ.
 2. ι παραπάνω πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτοματοποιημένη φόρμα και συλλέγονται σε αποκλειστικά συγκεντρωτική φόρμα προκειμένου να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
 3. Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, όπως διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, για τον αποκλεισμό των προσπαθειών βλάβης του ίδιου του ιστότοπου ή βλάβης άλλων χρηστών, ή σε κάθε περίπτωση επιβλαβών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Τέτοια δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την ταυτοποίηση ή το προφίλ των χρηστών, αλλά μόνο για την προστασία του ιστότοπου και των χρηστών του, αυτές οι πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
 4. Εάν ο ιστότοπος επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων ή σε περίπτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής του βιογραφικού σημειώματος για πιθανή εργασιακή σχέση, ο ιστότοπος εντοπίζει και καταγράφει αυτόματα ορισμένα δεδομένα αναγνώρισης του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του e -διεύθυνση ταχυδρομείου. Αυτά τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη όταν ζητά την παροχή υπηρεσίας. Εισάγοντας ένα σχόλιο ή άλλες πληροφορίες, ο χρήστης αποδέχεται ρητά την πολιτική απορρήτου και συγκεκριμένα συμφωνεί ότι τα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται διανέμονται ελεύθερα σε τρίτους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.
 5. Οι πληροφορίες που οι χρήστες του ιστότοπου θεωρούν ότι δημοσιοποιούν μέσω των υπηρεσιών και των εργαλείων που διατίθενται σε αυτούς παρέχονται από τον χρήστη εν γνώσει και εθελοντικά. Έτσι, αυτός ο ιστότοπος απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου. Εναπόκειται στον χρήστη να επαληθεύσει ότι έχει άδεια εισαγωγής προσωπικών δεδομένων τρίτων ή περιεχομένων που προστατεύονται από εθνικά και διεθνή πρότυπα.

2 – Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

 1. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και διατηρούνται για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 2 χρόνια.
 2. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας (απόπειρες αποκλεισμού για καταστροφή του ιστότοπου) διατηρούνται για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του προηγουμένως αναφερόμενου τέλους.

3 – Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη

 1. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή e-mail στις αναφερόμενες διευθύνσεις σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την επόμενη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, απαραίτητη για την απάντηση σε αιτήματα, καθώς και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.
 2. Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται σταδιακά ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.

4 – Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας

 1. Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του. Ωστόσο, η διαγραφή cookie από το πρόγραμμα περιήγησής σας ενδέχεται να καταργήσει τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει για τον ιστότοπο.
 2. Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη συγκεκριμένη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε:

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

 1. Η τέχνη. 13, γ. Το 2 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 παραθέτει τα δικαιώματα του χρήστη.
 2. Ο ιστότοπος youween.eu σκοπεύει επομένως να ενημερώσει τον χρήστη για την ύπαρξη:
  • το δικαίωμα του ενδιαφερομένου να ζητήσει πρόσβαση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 15 του κανονισμού ΕΕ), ενημέρωση (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003), διόρθωση (άρθρο 16 τον κανονισμό της ΕΕ), την ένταξη (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003) ή τον περιορισμό της επεξεργασίας που τον αφορά (άρθρο 18 του κανονισμού της ΕΕ) ή να αντιταχθεί, για νόμιμους λόγους, σε την επεξεργασία τους (άρθρο 21 Κανονισμός ΕΕ), εκτός από το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (άρθρο 20 Κανονισμός ΕΕ) ·
  • το δικαίωμα αίτησης ακύρωσης (άρθρο 17 του κανονισμού της ΕΕ), η μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή ο αποκλεισμός δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν χρειάζεται να διατηρηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή μεταγενέστερα επεξεργασία (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003) ·
  • το δικαίωμα λήψης της βεβαίωσης ότι οι ενέργειες ενημέρωσης, διόρθωσης, ολοκλήρωσης δεδομένων, ακύρωσης, αποκλεισμού δεδομένων, μετασχηματισμού έχουν γνωστοποιηθεί, επίσης, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, εκείνων στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή διαδοθεί τα δεδομένα, εκτός από την περίπτωση που η εκπλήρωση αυτή αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προφανώς δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο γ) του νομοθετικού διατάγματος αρ. 196/2003);
 • Τα αιτήματα μπορούν να σταλούν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς διατυπώσεις ή, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας το μοντέλο που παρέχεται από τον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: youween.eu@gmail.com
 • Εάν η θεραπεία βασίζεται στην τέχνη. 6, παράγραφος 1, lett. α) – ρητή συγκατάθεση για χρήση – ή στην τέχνη. 9, παράγραφος 2, lett. α) – εκφράστε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση γενετικών, βιομετρικών, δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, αποκαλύπτοντας θρησκευτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, αποκαλύπτοντας φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις – ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή χωρίς προκατάληψη στη νομιμότητα της θεραπείας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση.
 • Ομοίως, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της επεξεργασίας στο ιταλικό κράτος.
 • Για μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση των δικαιωμάτων που δικαιούστε, δείτε τα άρθρα 15 και δδ. του κανονισμού της ΕΕ 2016/67 και της τέχνης. 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003.

VI. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

 1. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να κοινοποιεί ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέγονται με υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα με το Google, το Facebook και τη Microsoft (LinkedIn) μέσω κοινωνικών προσθηκών και της υπηρεσίας Google Analytics. Η μεταφορά εγκρίνεται και ρυθμίζεται αυστηρά από το άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕ 2016/679, για το οποίο δεν απαιτείται περαιτέρω συγκατάθεση Οι εταιρείες που αναφέρονται παραπάνω εγγυώνται την προσήλωσή τους στην Προστασία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 2. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται ποτέ σε τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 45 εδ του κανονισμού της ΕΕ.

VII. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

 1. Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με νόμιμο και σωστό τρόπο, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας εργαλεία πληροφορικής ή / και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική που σχετίζεται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς.
 2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μαζί με τον ιδιοκτήτη, ορισμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι συμμετέχουν στην οργάνωση του ιστότοπου (διοικητικοί, εμπορικοί, μάρκετινγκ, νόμιμοι, διαχειριστές συστήματος) ή εξωτερικά θέματα (ως προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών τρίτων, ταχυμεταφορείς, φιλοξενία πάροχοι, εταιρείες πληροφορικής, εταιρείες επικοινωνίας) μπορεί επίσης να έχουν πρόσβασηστα δεδομένα.

VIII. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 1. Αυτό το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε στη διεύθυνση: https://www.youween.eu/privacy-policy/ αποτελεί την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου.
 2. Μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές ή ενημερώσεις. Οι χρήστες καλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνονται με τα τελευταία νομοθετικά νέα.
 3. Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη σελίδα.
 4. Το έγγραφο ενημερώθηκε στις 18/02/2020 για να συμμορφωθεί με τους σχετικούς κανονισμούς, και ιδίως σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.