Политика за приватност

I – ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ВЕБ-СТРАНАТА

 1. Овој дел содржи информации за тоа како да управувате со youween.eu и корисничката обработка на податоци на youween.eu.
 2.  Сегашната политика важи и за целите на член. 13 од Законодавната уредба бр. 196/2003 година, Кодекс за заштита на личните податоци и за целите на членот 13 од регулативата на ЕУ бр. 2016/679, во врска со заштитата на поединците во врска со обработката на лични податоци и слободното движење на такви податоци, за лица кои комуницираат со youween.eu и може да се добијат на адресата што одговара на почетната страница: https: // youween.eu
 3.  Информациите се дадени само за youween.eu и не за други веб-страници што корисникот може да ги консултира преку врските содржани во нив.
 4.  Целта на овој документ е да обезбеди упатства за методите, времето и природата на информациите што контролорите на податоците мора да ги обезбедат на корисниците при поврзување на веб-страниците на youween.eu, без оглед на целите на самата врска, согласно Италијанско и европско законодавство.
 5. Политиката може да се измени поради воведување нови правила во врска со ова, затоа ве покануваме периодично да ја проверувате оваа страница.
 6. Доколку корисникот е на возраст под 16 години, во согласност со член 8, в.1 регулатива на ЕУ 2016/679, тој / таа мора да ја легитимира својата согласност со одобрение на неговите / нејзините родители или старатели.

II – ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

1 – Контролор на податоци

 1.  Контролор на податоци е физичко или правно лице, јавен орган, служба или други тела кои, индивидуално или заедно со други, ги одредуваат целите и начините за обработка на лични податоци. Тој се занимава и со безбедносни профили.
 2.  Во врска со оваа веб-страница, контролорот на податоци е: Алтео Валентини. Може да се контактира за какво било појаснување или остварување на правата на корисникот на следната адреса за е-пошта: youween.eu@gmail.com

2 – Одговорен за обработка на податоци

 1. Обработувач на податоци е физичко или правно лице, јавен орган, служба или други тела кои обработуваат лични податоци во име на контролорот на податоци.
 2. Согласно член 28 од регулативата на ЕУ бр. 2016/679 година, за назначување на сопственик на податоците, лицето задолжено за обработка на страницата youween.eu е: Алтео Валентини.

3 – Локација за обработка на податоци

 1. Обработката на податоците генерирана од употребата на youween.eu е во Via delle Industrie, 9 – 06034 Foligno (PG) – Италија.
 2. Доколку е потребно, податоците поврзани со услугата за билтени можат да бидат обработени од одговорниот за обработка на податоци или субјектите назначени од одговорните за оваа намена во нивната канцеларија.

III – КОЛАЧИЊА

1 – Вид на колачиња

 1. youween.eu користи колачиња за да го направи полесно и поинтуитивно искуството на прелистување на корисникот: колачињата се мали низи на текст што се користат за зачувување на некои информации што може да се однесуваат на корисникот, неговите преференции или нивниот уред за пристап до Интернет (компјутер, таблет или мобилен телефон) и главно се користат за прилагодување на функционирањето на веб-страницата според очекувањата на корисникот, нудејќи поперсонализирано искуство во прелистување и меморирање на претходно направените избори.
 2. Едно колаче се состои од мала количина на податоци пренесени на прелистувачот на корисникот од веб-сервер и може да се чита само од серверот што ги пренел податоците. Ова не е извршен код и не пренесува вируси.
 3.  Колачињата не запишуваат никакви лични информации и сите препознатливи информации нема да бидат зачувани. Ако сакате, можете да спречите зачувување на некои или на сите колачиња. Меѓутоа, во овој случај користењето на страницата и дадените услуги може да бидат загрозени. За да продолжите без промена на опциите поврзани со колачињата, едноставно продолжете со прелистување.
Видовите колачиња што ги користи страницата се следниве:

2 – Технички колачиња

 1.  Постојат многу технологии што се користат за складирање на информации на компјутерот на корисникот, кои потоа ги собираат страниците. Меѓу нив, најпознати и користени се колачињата HTML. Тие се користат за навигација и за олеснување на пристапот и употребата на страницата од страна на корисникот. Тие се неопходни за пренос на комуникации на електронска мрежа, односно пренос до добавувачот за да се обезбеди услугата што ја бара клиентот.
 2.  Поставките за управување или деактивирање на колачиња може да варираат во зависност од користениот интернет прелистувач. Како и да е, корисникот може да управува или да бара општо деактивирање или откажување на колачињата со измена на поставките на неговиот интернет прелистувач. Ова деактивирање може да го забави или спречи пристапот до одредени делови на страницата.
 3.  Употребата на технички колачиња овозможува безбедно и ефикасно користење на страницата.
 4. Колачињата што се вметнуваат во прелистувачот и се пренесуваат назад преку Google Analytics или преку статистичката услуга на блогерите или слично, се технички само ако се користат директно од сопственикот на веб-страницата заради оптимизирање на самата веб-страница. Сопственикот може да собира информации во збирна форма за бројот на корисници и како тие ја посетуваат страницата. Под овие услови, истите правила, во смисла на информации и согласност, важат за колачиња за аналитика.
 5.  Што се однесува до времетраењето, можеме да разликуваме колачиња за привремена сесија, кои се бришат автоматски на крајот од сесијата за прелистување и се користат за идентификување на корисникот и со тоа се избегнува најавување на секоја посетена страница од постојаната што останува активна во компјутерот до истекот или откажување од страна на корисникот.
 6.  Може да се инсталираат колачиња за сесии со цел да се овозможи пристап до резервираната област на порталот како автентичен корисник.
 7. Тие не се чуваат трајно, туку само за време на траењето на сесијата и исчезнуваат кога прелистувачот е затворен. Нивната употреба е строго ограничена на пренос на идентификатори на сесии кои се состојат од случајни броеви генерирани од серверот, кои се неопходни за да се овозможи безбедно и ефикасно истражување на страницата.

3 – Колачиња од трети страни

 1.  Што се однесува до потеклото, ние ги разликуваме колачињата испратени до прелистувачот директно од веб-страницата што ја посетувате, од оние на трети страни испратени на компјутер од други веб-страници, а не од таа што ја посетувате.
 2.  Постојаните колачиња често се колачиња од трета страна.
 3.  Повеќето колачиња од трети страни се состојат од колачиња за следење што се користат за идентификување на однесувањето на Интернет, разбирање на интересите и потоа прилагодување на предлозите за рекламирање за корисниците.
 4.  Може да се инсталираат аналитички колачиња од трети страни. Тие се испраќаат од домените на гореспоменатите трети страни надворешни на страницата.
 5.  Аналитички колачиња од трети страни се користат за наоѓање информации за однесувањето на корисникот на youween.eu. Анкетата се спроведува анонимно, со цел да се следат перформансите и да се подобри употребливоста на страницата. Колачињата за профилирање на трети страни се користат за создавање профили поврзани со корисници, со цел да се предложат рекламни пораки во согласност со изборите изразени од самите корисници.
 6.  Користењето на овие колачиња е регулирано со правилата утврдени од самите трети лица, затоа, корисниците се поканети да ги прочитаат политиките за приватност и индикациите за управување или оневозможување на колачињата објавени на нивните веб-страници.

IV – ОБРАБОТЕНИ ПОДАТОЦИ

1 – Режим за обработка на податоци

 1. Како и сите други веб-страници, и оваа страница ги користи датотеките за евиденција во кои се чуваат информациите. Информациите се собираат на автоматски начин за време на посетите на корисниците и тие можат да бидат следниве:
  •  адреса на интернет протокол (IP);
  • тип на прелистувач и параметрите на уредот што се користат за поврзување со страницата;
  • име на давател на Интернет услуги (ISP);
  • датум и време на посета;
  • веб-страница за потекло на посетителот (упатување) и излез
  • евентуално бројот на кликнувања.
 2.  Горенаведените информации се обработуваат во автоматизирана форма и се собираат во исклучиво агрегирана форма со цел да се провери правилното функционирање на страницата и за безбедносни причини. Таквите информации ќе бидат обработени во согласност со легитимните интереси на сопственикот.
 3.  За безбедносни цели (спам филтри, заштитени ѕидови, откривање на вируси), автоматски снимените податоци може да вклучуваат и лични податоци како што се IP адреса. IP-адресата може да се искористи, во согласност со важечките закони, со цел да се блокираат обидите за оштетување на самата страница или оштетување на други корисници, или во секој случај на штетни или криминални активности. Таквите податоци никогаш не се користат за идентификација или профилирање на корисникот, туку само за заштита на страницата и нејзините корисници, таквите информации ќе бидат третирани во согласност со легитимните интереси на сопственикот.
 4. Ако страницата дозволува вметнување коментари, или во случај на специфични услуги што ги бара корисникот, вклучително и можноста да се испрати биографија за можни работни односи, страницата автоматски открива и запишува некои податоци за идентификација на корисникот, вклучувајќи ги и е -Мејл адреса. Овие податоци доброволно ги обезбедува корисникот кога бара испорака на услуги. Со вметнување коментар или друга информација, корисникот експресно ја прифаќа политиката за приватност, а особено се согласува содржините што се вклучени слободно да се шират на трети страни. Добиените податоци ќе се користат исклучиво за обезбедување на бараната услуга и само за времето потребно за обезбедување на услугата.
 5. Информациите што корисниците на веб-страницата ги објавуваат преку услугите и алатките што им се достапни, се обезбедени свесно и доброволно од корисниците. Така, оваа страница е ослободена од каква било одговорност во врска со какво било кршење на законот. На корисникот е да потврди дали има дозвола да внесува лични податоци на трети страни или содржини заштитени со национални и меѓународни стандарди.

2 – Цел на обработка на податоци

 1.  Податоците собрани од страницата за време на нејзината работа се користат исклучиво за целите наведени погоре и се чуваат за времето строго потребно за извршување на наведените активности и во секој случај не повеќе од 2 години.
 2.  Податоците што се користат за безбедносни цели (блок обиди да се оштети страницата) се чуваат строго потребно за да се постигне претходно посочениот крај.

3 – Податоци обезбедени од корисникот

 1.  Како што е наведено погоре, опционалното, експлицитно и доброволно испраќање на е-пошта до посочените адреси на оваа веб-страница повлекува последователно стекнување на адресата на испраќачот, неопходна за одговор на барањата, како и на сите други лични податоци вклучени во пораката.
 2.  Специфичните збирни информации ќе бидат постепено пријавувани или прикажувани на страниците на веб-страницата дизајнирани за одредени услуги на барање.

4 – Поддршка во конфигурирање на вашиот прелистувач

 1.  Корисникот може да управува со колачињата и преку поставките на неговиот прелистувач. Сепак, бришењето колачиња од прелистувачот може да ги отстрани преференциите што сте ги поставиле за веб-страницата.
 2. За дополнителни информации и поддршка, можете да ја посетите и специфичната страница за помош на веб прелистувачот што го користите:

V. ПРАВА НА КОРИСНИКОТ

 1.  Во членот. 13, с. 2 од регулативата на ЕУ 2016/679 се наведени правата на корисникот.
 2.  Веб-страницата youween.eu има намера да го информира корисникот за постоењето на:
  •  правото на заинтересираната страна да побара од контролорот на податоци пристап до лични податоци (член 15 од регулативата на ЕУ), нивно ажурирање (член 7, став 3, буква а) од Законодавната уредба 196/2003), исправување (член 16 од регулатива на ЕУ), интеграција (член 7, став 3, буква а) од законодавната уредба 196/2003) или ограничување на обработката што се однесува на неговите податоци (член 18 од регулативата на ЕУ) или да се спротивстави на нивна обработка (член 21 регулатива на ЕУ), покрај правото на преносливост на податоците (член 20 регулатива на ЕУ);
  • право на барање за откажување (член 17 од регулативата на ЕУ), трансформација во анонимна форма или блокирање на податоци обработени во кршење на законот, вклучително и оние што не треба да се чуваат за целите за кои се собрани податоците или последователно обработени (член 7, став 3, буква б) од Законодавната уредба 196/2003);
  • правото да се добие потврда дека операциите за ажурирање, исправување, интеграција на податоци, поништување, блокирање на податоци, трансформација биле привлечени во вниманието, исто така во однос на нивната содржина, на оние на кои им биле соопштени или дистрибуирани податоците, освен во случај кога ова исполнување се покажува невозможно или вклучува употреба на средства очигледно несразмерни на заштитеното право (член 7, став 3, буква в) од Законодавната уредба бр. 196/2003);
 • Барањата може да се испратат до контролорот на податоци, без формалности или, алтернативно, со користење на моделот обезбеден од Гарантот за заштита на личните податоци или со испраќање е-пошта на: youween.eu@gmail.com
 •  Ако третманот се заснова на член. 6, став 1, буква. а) – изразување согласност за употреба – или за чл. 9, став 2, буква. а) – изразување согласност за употреба на генетски, биометриски, здравствени податоци, откривање на верски убедувања, филозофско или членство во унија, откривање на расно или етничко потекло, политички мислења – корисникот има право да ја одземе согласноста во кое било време без предрасуди на законитоста на третманот заснован на согласност дадена пред одземањето.
 • Исто така, во случај на повреда на законот, корисникот има право да поднесе жалба до Гарантот за заштита на личните податоци, како орган надлежен за следење на обработката во италијанската држава.
 • За подетално истражување на правата што ви следуваат, видете ги членовите 15 и ss. од регулативата за ЕУ 2016/67 и чл. 7 од Законодавната уредба 196/2003.

VI. Трансфер на податоци до дополнителни земји во ЕУ

 1. Оваа веб-страница може да сподели дел од податоците собрани со услуги лоцирани надвор од Европската унија. Особено со Google, Facebook и Microsoft (LinkedIn) преку социјални приклучоци и услугата Google Analytics. Трансферот е овластен и строго регулиран со член 45, став 1 од регулативата на ЕУ 2016/679, за кој не е потребна дополнителна согласност. Компаниите споменати погоре гарантираат нивно почитување преку „Штитот на приватноста“.
 2.  Податоците никогаш нема да бидат пренесени на трети земји кои не се во согласност со условите утврдени во член 45 д на Регулативата на ЕУ.

VII. ДОДЕЛЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

 1. Оваа веб-страница ги обработува податоците на корисниците на законски и правилен начин, донесувајќи соодветни безбедносни мерки за да спречи неовластен пристап, откривање, модификација или неовластено уништување на податоците. Обработката се изведува со употреба на ИТ и / или телематски алатки, со организациски методи и со логика строго поврзана со наведените цели.
 2. Во некои случаи, заедно со сопственикот, голем број вработени, кои се вклучени во организацијата на страницата (административни, трговски, маркетинг, правни, системски администратори) или надворешни субјекти (како добавувачи на трети лица технички услуги, курири, хостинг даватели на услуги, ИТ компании, агенции за комуникација) исто така може да имаат пристап до податоците.

VIII. ПРОМЕНИ НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ

 1.  Овој документ, објавен на: https://www.youween.eu/privacy-policy/ претставува политика за приватност на оваа страница.
 2. Може да биде предмет на измени или ажурирања. Корисниците се поканети периодично да ја консултираат оваа страница за да бидат во тек со најновите законски вести.
 3.  Претходните верзии на документот сè уште ќе бидат достапни на оваа страница.
 4. Документот е ажуриран на 18/02/2020 за да биде во согласност со релевантните регулативи, а особено во согласност со регулативата на ЕУ 2016/679.