YOU_WEEN pierwszy biuletyn

Oto pierwszy Newsletter zawierający wszystkie informacje o działaniach Projektu YOU_WEEN!, głównej misji i grupie docelowej.

Śledź wszystkie strony ze naszymi wiadomościami!