Wyniki

YOU_WEEN! projekt adresowany jest do młodych kobiet wiejskich. Prowadzone w jego ramach działania będą ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kobiet.

W projekcie weźmie udział 280 młodych kobiet ze wszystkich krajów partnerskich zaangażowanych w projekt. Zaangażowane będą one w tworzenie i pilotaż europejskiej wirtualnej sieci interaktywnej i platformy. Co więcej, YOU_WEEN! zorganizują LTTA (nauka, nauczanie, szkolenia) w celu rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, a 2 przedstawicieli w każdym kraju będzie tworzyć Radę Młodzieżową projektu. Będą oni także uczestniczyć we wszystkich innych działaniach, które odbędą się lokalnie, takich jak TPM, wydarzenia upowszechniające itp.

Z pewnością zwiększy to ich poczucie odpowiedzialności oraz umiejętności zarządcze i organizacyjne. Pod koniec projektu 280 młodych kobiet będzie miało:

 • Wzmocnione umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania;
 • Odkryte spostrzeżenia i wiedzę na temat innego życia na wsi, ukrytych możliwości i struktur organizacyjnych (w zakresie biznesu i przedsiębiorczości);
 • Lepsze umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i językowe;
 • Wyrafinowaną i zwiększoną zdolność do pracy zespołowej, umiejętności społeczne, świadomość kulturową, akceptację różnorodności kulturowej, większą tolerancję wobec innych i równość płci;
 • Podniesioną świadomość i wiedzę na temat zagadnień środowiskowych i dobrych praktyk oraz zrównoważonych rozwiązań;
 • Lepsze kompetencje ICT, dzięki wykorzystaniu platformy i tworzeniu innowacyjnych treści;
 • Zwiększoną pewność siebie i poczucie własnej wartości.

 

Pracownik młodzieżowy będzie bezpośrednio korzystać podczas projektu z konkretnego LTTA, w którym zostanie przeszkolony w zakresie:

1) Metodologii kręgów coachingowych;

2) YOU_WEEN! metodyki szkoleń nieformalnych w zakresie angażowania młodych kobiet w lokalne projekty oddolne

3) Korzystania z platformy w celu śledzenia działań poprzez blended learning. Pożądanymi efektami wśród uczestników na zakończenie projektu są:

 • Poprawa kompetencji w nieformalnych metodologiach szkoleń;
 • Lepsze umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i językowe;
 • Ulepszone kompetencje ICT;
 • Doświadczenie w prowadzeniu grupy młodzieżowej w zrównoważonych projektach oddolnych.

 

YOU_WEEN! Projekt zrealizuje europejską wirtualną sieć interaktywną i platformę, które będą dostępne w języku angielskim. Dzięki platformie i tworzeniu innowacyjnych treści pracownicy młodzieżowi mogą podnosić kompetencje ICT.

Wykorzystanie platformy w celu śledzenia działań odbędzie się poprzez blended learning Pożądanymi efektami wśród uczestników na zakończenie projektu są:

 • Poprawa kompetencji w zakresie nieformalnych metodologii szkoleniowych;
 • Lepsze umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i językowe;
 • Poprawa kompetencji ICT;
 • Doświadczenie w prowadzeniu grupy młodzieżowej w zrównoważonych projektach oddolnych. Ponadto w trakcie realizacji projektu odbędzie się szereg innowacyjnych „zielonych wyzwań” dla społeczności reprezentowanych przez młode kobiety, promowanych za pośrednictwem platformy i związanych tematycznie z dniami zrównoważonego rozwoju, takimi jak Dzień Ziemi, Światowy Dzień Wody, Tydzień Zrównoważonej Energii Komisji.

 

Wyzwania są zaprojektowane w celu pozyskania uczestników i społeczności lokalnych zaangażowanych w projekt. Na koniec projektu, w ramach YOU_WEEN! powstanie : 

 • 14 edukacyjnych filmów szkoleniowych (przetłumaczonych i z napisami w języku angielskim i językach partnerów)
 • 1 wirtualna interaktywna sieć i platforma (w języku angielskim)