Efektas

Efekto Grupė yra tarptautinė organizacija veikianti švietimo ir mokymo srityje. Efekto rgupė įsikūrusi Lietuvoje, Kauno m., kur ir pradėjo savo veiklą dar 2016m.

Organizacijoje mes koncentruojamės ties švietimu, mokymu, asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu bei paveikiomis iniciatyvomis. Per savo gyvavimo laiką sukaupėme patirtį ir žinias verslumo, asmeninio ir profesinio augimo, ES vertybių, (eko) ilgaamžiškumo, įtraukimo, sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo stiliaus srityse. Mūsų stiprybė glūdi komandos įvairovėje bei patirtyje.

Mūsų tikslai ir kaip veikiame:

  • Atveriant Erasmus+ ir tarptautinio mobilumo galimybes jaunimui ir jaunimo darbuotojams;
  • Skatinant ir vystant neformalaus ir inovatyvaus ugdymo įrankius asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
  • Diegiant socialinio verslumo, sveiko gyvenimo būdo ir tvarumo principus;
  • Kuriant ir diegiant inovatyvias mokymo priemones bei keičiantis patirtimi ir gerąja praktika.

Projekto partneris