Rezultatai

Kadangi YOU_WEEN! Projektas skirtas jaunoms kaimo merginoms, jos gaus daugiausia naudos iš įvairių projekto veiklų, kurių tikslas yra tiesiogiai stiprinti aktyvumo, ir verslumo kompetencijas.

Projekte dalyvaus mažiausiai 280 merginų visose partnerių šalyse, kurios įtrauktos į projektą YOU_WEEN išbandant Europos virtualaus interaktyvaus tinklą ir platformą. Be to, YOU_WEEN! organizuos LTTA (mokymosi, mokymo ir ugdymo veiklą) verslumo kompetencijų ugdymui, kur kiekvienoje šalyje 2 atstovai sudarys projekto jaunimo valdybą, jie taip pat dalyvaus visose kitose vietinėse veiklose, tokiose kaip tarptautiniuose susitikimuose bei projekto sklaidos renginiuose ir kt.

Projekto pabaigoje 280 įtrauktų merginų:

 •  Turėsi verslumo ir vadybos įgūdžius; 
 • Atras įžvalgas ir žinios apie skirtingą kaimo gyvenimą, paslėptas galimybes ir organizacines struktūras (verslo ir verslumo požiūriu); 
 • Turės geresnius bendravimo, tarpasmeninių ir užsienio kalbų įgūdžius;
 • Patobulins ir padidins komandinio darbo kompetencijas, socialinius įgūdžis, kultūrinį sąmoningumą, geriau pripažins kultūrinę įvairovę, padidės tolerancija kitiems ir lyčių lygybei;
 • padidės informuotumas ir žinios apie aplinkosaugos problemas, gerą praktiką ir tvarius sprendimus;
 • pagerės IKT kompetencijos naudojant platformą ir kuriant naujovišką turinį;
 • Padidės pasitikėjimas savimi ir savivertė.

 

Jaunimo darbuotojai LTTA metu tiesiogiai įgis ir bus apmokyti:

1) Koučingo būrelių metodika;

2) YOU_WEEN! neformaliojo mokymo metodika jaunoms moterims įtraukti į vietinius vietos projektus;

3) platformos naudojimas norint sekti veiklą per mišrų mokymąsi.

 

Projekto pabaigoje jaunimo darbuotojai turės:

 • patobulintas neformaliojo mokymo metodikos kompetencijas;
 • geresnius bendravimo, tarpasmeninių ir užsienio kalbų įgūdžius;
 • patobulintas IKT kompetencijas;
 • Patirtį vadovaujant jaunimo grupei vykdant tvarius vietos projektus.