Face

Nuo 2006 m. FACE kaip organizacija užsiima neformaliojo švietimo mokymo programų kūrimu ir neformaliojo bei mokymosi visą gyvenimą koncepcijos propagavimu, daugiausia dėmesio skiriant tarptautiniam bendradarbiavimui. FACE veikloje didžiausias dėmesys skiriamas „Erasmus +“ programos finansuojamoms galimybėms.

ES per „Erasmus +“ programą suteikia galimybę mokytis mobilumo, kalbant apie tam tikrą laiką vykdomą tarptautinį mobilumą, sąmoningai organizuotą švietimo tikslais, įgyti naujų kompetencijų ir žinių savo darbuotojams, taip pat grupės mokiniams ir FACE suinteresuotoms šalims. Įvairūs projektai ir veikla, kurie iki šiol buvo įgyvendinti formalioje ar neformalioje aplinkoje, yra labai remiami siekiant strateginių organizacijos tikslų. FACE švietimo tarnybos siekia užtikrinti vienodą prieigą prie žinių visoms suinteresuotoms šalims, studentams ir mokytojams, gretimoms pramonės šakoms, vyriausybei ir vietos administracijai, verslininkams, konsultavimo tarnyboms teikėjai, privačių ir nevyriausybinių organizacijų ekspertai, FACE darbuotojams ir kaimo bendruomenių nariams. „

Projekto partneris