IARS

IARS tarptautinis institutas yra labdaros organizacija įsikūrusi JK, kuri padeda savo klientams tapti jų darbo centru. Mes didžiuojamės tarptautiškumu bei galimybe palengvintie bendradarbiavimą ir diskusijas tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose NVO tinkluose ir pasaulinėse praktikos programose. IARS reiškia „Nepriklausomos – akademinės – tyrimų studijos“, t.y. labdara, nepaisant jūsų išsilavinimo, išsilavinimo, socialinės ir ekonominės padėties, amžiaus, sugebėjimų ar rasės, padės jums atlikti nepriklausomus, patikimus ir įrodymais pagrįstus (akademinius) tyrimus. Informuoti ir daryti įtaką jums darančiai politikai, įstatymams ir praktikai.

Po 20 metų ir IARS misija yra aktualesnė nei bet kada. Mūsų misija yra suteikti visiems galimybę sukurti saugesnę, teisingesnę ir įtraukesnę visuomenę. Mes įgyvendiname šią misiją, reaguodami į neatidėliotinus socialinius poreikius, bendraudami su tais, kuriuos labiausiai paveikė. Mūsų gyventojai ir ekspertų įvertinti metodai leidžia mums nustatyti realius poreikius ir reaguoti į juos, tinkamai mokyti, informuoti politiką su valdžia ir generuoti įrodymais pagrįstus mūsų bendruomenės problemų sprendimus.

Projekto partneris