Innetica

Įkurta 2009 m., Ispanijoje, INNETICA yra ne pelno siekianti asociacija (NVO), kurios misija yra skatinti subjektų bendradarbiavimą visoje Europoje, siekiant sustiprinti europines vertybes pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį. Jos misija yra skatinti socialinių inovacijų projektus, be to, plėtoti švietimo projektus ir mokymo veiklą.

Tarp INNETICA tikslų yra skatinti darnų vystymąsi įgyvendinant iniciatyvas, kuriomis siekiama apsaugoti aplinką, skatinti Europos kultūros paveldą ir didinti imigrantų integraciją. „INNETICA“ jungia universitetų subjektus, viešąsias įstaigas, įmones, mokymo centrus iš įvairių šalių, taip pat intelektualus, specialistus ir savanorius, kurie savo idėjomis ir patirtimi prisideda prie Europos visuomenės pokyčių ir tobulėjimo

Projekto partneris