CDR

CDR jest jednostką publiczną posiadającą osobowość prawną. Misją Centrum jest promowanie i rozwój obszarów wiejskich, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców rolniczych, nauczycieli szkół rolniczych i innych mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i narodowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Oddział CDR w Krakowie organizuje profesjonalne szkolenia i doradztwo dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, nauczycieli, rolników, młodzieży i innych mieszkańców wsi w zakresie:

  • agroturystyki;
  • społeczności lokalnych;
  • wiejskiego dziedzictwa kulturowego;
  • lokalnych produktów;
  • przedsiębiorczości pozarolniczej prowadzonej przez rolników i młodych rolników.

CDR współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami rolników i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

Partnerzy projekt