CDR

CDR (aprašas) CDR yra viešasis subjektas, turintis juridinio asmens statusą. Centro misija yra skatinti ir plėtoti kaimo vietoves, remti darnią kaimo vietovių plėtrą ir gerinti žemės ūkio patarėjų, žemės ūkio mokyklų mokytojų ir kitų kaimo gyventojų profesinę kvalifikaciją, propaguojant ir skleidžiant kultūrinį ir tautinį paveldą, ypač kaimo vietovėse.

CDR skyrius Krokuvoje organizuoja profesinius mokymus ir konsultacijas žemės ūkio konsultavimo centrų darbuotojams, mokytojams, ūkininkams, jaunimui ir kitiems kaimo gyventojams:

  •  agroturizmas;
  • vietos bendruomenės;
  • kaimo kultūros paveldas;
  • vietiniai produktai;
  • ne žemės ūkio verslumas, kurį vykdo ūkininkai ir jaunieji ūkininkai.

CDR bendradarbiauja su žemės ūkio konsultavimo centrais, mokslo ir tyrimų institucijomis, vyriausybės ir vietos valdžios institucijomis, ūkininkų organizacijomis ir kitomis organizacijomis, dirbančiomis kaimo vietovių ir žemės ūkio plėtrai.

Projekto partneris