Αποτελέσματα

Αφού το YOU_WEEN! έργο απευθύνεται σε νεαρές γυναίκες της υπαίθρου, το έργο θα επωφεληθεί άμεσα από διαφορετικούς τύπους δράσεων που απευθύνονται άμεσα στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους.

Συνολικά 280 νέες γυναίκες προερχόμενες από τις χώρες των εταίρων θα συμμετάσχουν, καθώς στη δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εικονικού Διαδραστικού Δικτύου και πλατφόρμας. Επιπλέον, το YOU_WEEN! θα οργανώσει το LTTA (μάθηση, διδασκαλία, δραστηριότητες κατάρτισης) για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων και 2 εκπρόσωποι σε κάθε χώρα θα αποτελέσουν το Συμβούλιο Νεολαίας του έργου και θα συμμετάσχουν επίσης σε όλες τις άλλες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν τοπικά, όπως TPM, Multiplier Event , κλπ. Αυτό θα αυξήσει το αίσθημα ευθύνης τους, καθώς και τις δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης.

Στο τέλος του έργου, τα αποτελέσματα για τις 280 νέες γυναίκες θα είναι:

  • Ενδυνάμωση επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων ·
  • Ανακάλυψη γνώσεων και εμβάθυνση για εναλλακτικές αγροτικές ζωές, κρυφές ευκαιρίες και οργανωτικές δομές (όσον αφορά τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα).
  • Βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικής και ξένης γλώσσας.
  • Εκλεπτυσμένη και αυξημένη ικανότητα ομαδικής εργασίας, κοινωνικές δεξιότητες, πολιτιστική ευαισθητοποίηση, αποδοχή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, αυξημένη ανοχή στους άλλους και ισότητα των φύλων ·
  • Ευαισθητοποίηση και γνώση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και ορθές πρακτικές, καθώς και βιώσιμες λύσεις ·
  • Καλύτερες ικανότητες Η/Υ χάρη στη χρήση της πλατφόρμας και στη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου.
  • Αυξημένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.

 

Ο εργαζόμενος για τη νεολαία, θα επωφεληθεί άμεσα, κατά τη διάρκεια του έργου από ένα συγκεκριμένο LTTA όπου θα εκπαιδευτούν:

1) Μεθοδολογία κύκλων καθοδήγησης.

2) YOU_WEEN! μη τυπική μεθοδολογία κατάρτισης για τη συμμετοχή νέων γυναικών σε τοπικά προγράμματα βάσης

3) Χρήση της πλατφόρμας για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μέσω της μικτής μάθησης.

 

Στο τέλος του έργου, θα έχουν:

  • Βελτιωμένες ικανότητες σε μη τυπικές μεθοδολογίες εκπαίδευσης. 
  • Βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικής και ξένης γλώσσας. – Βελτιωμένες ικανότητες η/υ · 
  • Εμπειρία στην κορυφαία ομάδα νέων σε βιώσιμα προγράμματα βάσης